Poštovani posjetitelji i korisnici,
Dobro došli na stranicu Centra za socijalnu skrb Vrbovec !

Na našoj mrežnoj stranici pronaći ćete sve važne informacije o djelatnosti Centra za socijalnu skrb Vrbovec, o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, propise i zakone, obrasce i zahtjeve za ostvarivanje socijalnih prava.

Djelatnici CZSS Vrbovec

o centru

Centar za socijalnu skrb nalazi se u samom centru Grada Vrbovca na adresi Trg Petra Zrinskog 23. U neposrednoj blizini naše ustanove je sjedište lokalne uprave kao i najvažnijih javnih i državnih službi.

udomiteljstvo

Informacije o udomiteljstvu, postupku i uvjetima za stjecanje dozvole, pravima i obvezama, te  mogućnostima smještaja korisnika u udomiteljske obitelji moguće je dobiti u kontaktu sa stručnim radnicima Odjela za udomiteljstvo Centra za socijalnu skrb Vrbovec .

Obavijesti, novosti i natječaji

Nabava usluge čuvanja osoba i imovine

Klasa: 030-08/22-01/6 Urbroj: 2192-10-01/01-22-9 Vrbovec, 20.12.2022.   Naručitelj, Centar za socijalnu skrb Vrbovec, OIB:68238626105, na temelju članka 47. Statuta i članka 5. Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, KLASA:012-01/19-01/1, URBROJ:2192-10-01/01-20-4 od 02.06.2020., ravnateljica dana 20.12.2022.g. donosi:   ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE   Javni naručitelj: Centar za socijalnu skrb Vrbovec, OIB: 68238626105. Predmet […]

Badnjak prije Badnjaka

Poziv za dostavu ponude u predmetu nabave usluge čuvanja imovine i osoba

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Za predmet nabave NABAVA USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA   NARUČITELJ: Centar za socijalnu skrb Vrbovec Trg Petra Zrinskog 23 Vrbovec Broj telefona: 01 2791 259 Broj telefaksa: 01 2791 259 Email: czssvrbovec@net.hr OIB: 68238626105   KONTAKT OSOBA: Irena Martak, ravnateljica Broj telefona: 099 488 58 04 Broj telefaksa: 01 2791 […]

Zajedničko druženje udomiteljskih obitelji s područja Vrbovca i Križevaca

U sklopu programa „Zajedno za djecu“, u suradnji s Udruženjem „Djeca prva“ i Centrom za socijalnu skrb Vrbovec, organizirali smo zajedničko druženje udomitelja, članova udomiteljske obitelji, udomljene djece i stručnjaka u izletištu OOPG Mlađan. Proveli smo vrijeme u dobroj atmosferi, uz kreativne i rekreativne aktivnosti u prirodi te se međusobno upoznali i povezali. Šetali smo […]

Natječaj za zapošljavanje psihologa

Na temelju čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vrbovec, KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2191-10-01-15-4 od 10.07.2015. godine i čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 56/22), Centar za socijalnu skrb Vrbovec, raspisuje   N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa na […]

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Temeljem raspisanog javnog natječaja objavljenog dana 04.11.2022.g u Narodnim novinama RH broj 129/22 za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u sklopu mjere stjecanja prvog radnog iskustva/pripravništvo za radno mjesto socijalnog radnika – 1 izvršitelj, obavještavamo da je Povjerenstvo za zapošljavanje Centra za socijalnu skrb Vrbovec donijelo odluku o konačnom izboru kandidata i izabralo: KATARINU […]

Note

This is a notification of some sort.