Sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za šk.god. 2017./2018.

Sukladno Odluci o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018., omogućeno je svim učenicima osnovnih i srednjih škola u RH koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade  pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018. Korisnici novčanog prava – zajamčene minimalne naknade, a čiji članovi su polaznici osnovne ili srednje škole u školskoj godini 2017/2018  ostvaruju pravo na sufinanciranje 50% iznosa potrebnih udžbenika od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Korisnici zajamčene minimalne naknade obvezni su Centru za socijalnu skrb dostaviti:

  • potvrdu škole iz koje je jasno vidljivo da je učenik u šk. god. 2017./2018. upisan prvi puta u određeni razred, a za srednje strukovne škole i trajanje programa (zbog određivanja iznosa naknade – 3,4 ili 5 godina)
  • važeći IBAN tekućeg računa korisnika, a u slučaju da korisnik koristi zaštićeni račun, molimo da donesu IBAN zaštićenog tekućeg računa

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta  će sredstva za sufinanciranje udžbenika isplatiti na dostavljeni IBAN. Niti Centar  za socijalnu skrb, niti nadležna ministarstva  ne snose odgovornost ako korisnik dostavi IBAN tekućeg računa koji je pod ovrhom ili ako, nakon što nadležni centar za socijalnu skrb dostavi podatke MZOS-u, naknadno dostavi podatke o zaštićenom računu.

Isplate učenicima koji ponavljaju razred NISU MOGUĆE jer je Odlukom jasno propisano da učenici ponavljači ne ostvaruju pravo na sufinanciranje udžbenika.

Zahtjevi se podnose kod nadležnog socijalnog radnika Odjela za novčane naknade uredovnim danom, utorkom ili četvrtkom od 08,00 do 14,00 sati.

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA