Obavijest o rezultatima javnog natječaja

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

V R B O V E C

Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23

 KLASA: 100-01/18-01/5

URBROJ: 2192-10-01/01-18-22

Vrbovec, 30.11.2018.g.

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja

            Temeljem raspisanog javnog natječaja objavljenog dana 16.11.2018.g na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto: blagajnik-likvidator – 1 izvršitelj, obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za zapošljavanje donijelo odluku o konačnom izboru kandidata i izabralo:

VALENTINU KIRŠA

Svim ostalim kandidatima želimo zahvaliti na iskazanom interesu za radom u našoj ustanovi, te puno uspjeha u pronalaženju zaposlenja i daljnjem radu.

 

S poštovanjem,

RAVNATELJICA:

Irena Martak, prof.psiholog