Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje socijalnog radnika na neodređeno vrijeme

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
           V R B O V E C
Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23
KLASA: 100-01/18-01/4
URBROJ: 2192-10-01/01-18-19
Vrbovec, 7.12.2018.g.

 

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja

            Temeljem raspisanog javnog natječaja objavljenog dana 14.11.2018.g u Narodnim novinama RH broj 100/18 za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto: socijalni radnik – 1 izvršitelj, obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za zapošljavanje donijelo odluku o konačnom izboru kandidata i izabralo:

KRISTINU PLANINIĆ, mag.polit.soc.

 

Svim ostalim kandidatima želimo zahvaliti na iskazanom interesu za radom u našoj ustanovi, te puno uspjeha u pronalaženju zaposlenja i daljnjem radu.

 

S poštovanjem,

RAVNATELJICA:

Irena Martak, prof.psiholog