Svjetski dan mentalnog zdravlja – Poziv na javnu tribinu

Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec u suradnji s Domom zdravlja Zagrebačke županije povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja organizira dana 11.11.2019.g. u 12 sati u Velikoj vijećnici Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9 u Vrbovcu, javnu tribinu na temu “Prevencija suicida”.

Pozivaju se svi udomitelji s područja nadležnosti Centra za socijalnu skrb Vrbovec kao i svi zainteresirani građani da se odazovu pozivu organizatora u obilježavanju ovog značajnog datuma.

Sastanak udomitelja i predstavnika Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Dana 25. rujna 2019.godine je na inicijativu udomitelja s područja nadležnosti Centra za socijalnu skrb Vrbovec, u Gradskoj vijećnici Grada Vrbovca održan radni sastanak s predstavnicama Službe za razvoj socijalnih usluga, udomiteljstvo i humanitarnu pomoć  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Tema sastanka je bila unapređenje statusa udomitelja, povećanje naknada za njihov rad te rješavanje aktualnih pitanja i problema iz područja njihove djelatnosti. Nakon pozdravnog govora ravnateljice Centra za socijalnu skrb Vrbovec Irene Martak i uvodnog obraćanja predstavnice nadležnog Ministarstva Zvjezdane Bogdanović, skupu se ispred udomitelja  obratio Željko Poldrugač, nakon čega su i ostali udomitelji sami postavljali pitanja i izlagali svoje probleme.

Predstavnice Ministarstva su saslušale probleme i zahtjeve udomitelja i ponudile im moguća rješenja, a sva pitanja koja su ostala otvorena obvezale su se obraditi u okviru nadležnih službi unutar Ministarstva i kroz međuresornu suradnju s drugim institucijama.

 

 

Udomiteljstvo kao zanimanje

Novi Zakon o udomiteljstvu („Narodne novine“ br. 115/2018) uvodi mogućnost obavljanja udomiteljstva kao zanimanja. Udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje ima pravo na opskrbninu, naknadu za rad udomitelja, prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba u skladu s posebnim propisima.

Pozivaju se svi postojeći udomitelji koji imaju interes za obavljanje standardnog udomiteljstva kao zanimanja i ostvaruju za to potrebne uvjete da podnesu zahtjeve ovom CZSS na propisanom obrascu

ZAHTJEV ZA ZANIMANJE ZA UDOMITELJSTVO ZA ODRASLE obrazac IKA

ZAHTJEV ZA ZANIMANJE SPECIJALIZIRANO UDOMITELJSTVO obrazac IKA

ZAHTJEV ZA ZANIMANJE UDOMITELJSTVO ZA DJECU obrazac IKA.

Svečano dodijeljene Nagrade udomiteljima za izuzetne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva u 2019. godini

Slika

U četvrtak, 13. lipnja 2019. godine u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održana je svečana dodjela Nagrada udomiteljima za izuzetne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva u 2019. godini.

Na prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrade, Nagrada za životno djelo uručena je gđi Aleksandri Štajduhar, dok su Godišnje nagrade dodijeljene gđi Nedeljki Bocak,  gđi Ivanki Jurković , gđi Bernardi Nadi Furjan te gđi Ivki Poldrugač, predstavnici udomitelja s područja Centra za socijalnu skrb Vrbovec.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je javni Poziv za prijavu Inicijativa za dodjelu nagrade udomiteljima za izuzetne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva u 2019. godini. Kriteriji su bili da predloženi/a udomitelj/ica obavlja nesrodničko udomiteljstvo te da nije dobitnik Nagrade u prethodnom razdoblju, pokazuje izvanredne napore u osiguravanju stabilnog i poticajnog okruženja koje omogućuje rast i razvoj korisnika, uloženim trudom znatno utječe na poboljšanje stanja korisnika , ističe se u intenzitetu, predanosti i načinu pružanja posebnih obveza udomitelja propisanih Zakonom o udomiteljstvu, svojim primjerom i ugledom u zajednici promiče udomiteljstvo.

Poseban kriterij za dodjelu Godišnje nagrade za 2019. godinu bio je pružanje socijalne usluge smještaja djeci do tri godine, a pri odabiru uzima se u obzir i zastupljenost udomitelja iz jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba u godini za koju se Nagrada dodjeljuje u odnosu na udio u ukupnom broju udomitelja. Kriterij kojim se dodjeljuje Nagrada za životno djelo udomiteljima za izniman doprinos je najmanje 20 godina obavljanja udomiteljstva.

Nagradu za životno djelo i četiri Godišnje nagrade u obliku povelje te, po prvi puta, u novcu, 5.000,00 kuna za Godišnju i 10.000,00 kuna za Nagradu za životno djelo, nagrađenim udomiteljima uz čestitke i zahvale uručila je ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić.

Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje socijalnog radnika na neodređeno vrijeme

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
           V R B O V E C
Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23
KLASA: 100-01/18-01/4
URBROJ: 2192-10-01/01-18-19
Vrbovec, 7.12.2018.g.

 

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja

            Temeljem raspisanog javnog natječaja objavljenog dana 14.11.2018.g u Narodnim novinama RH broj 100/18 za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto: socijalni radnik – 1 izvršitelj, obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za zapošljavanje donijelo odluku o konačnom izboru kandidata i izabralo:

KRISTINU PLANINIĆ, mag.polit.soc.

 

Svim ostalim kandidatima želimo zahvaliti na iskazanom interesu za radom u našoj ustanovi, te puno uspjeha u pronalaženju zaposlenja i daljnjem radu.

 

S poštovanjem,

RAVNATELJICA:

Irena Martak, prof.psiholog

 

 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

V R B O V E C

Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23

 KLASA: 100-01/18-01/5

URBROJ: 2192-10-01/01-18-22

Vrbovec, 30.11.2018.g.

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja

            Temeljem raspisanog javnog natječaja objavljenog dana 16.11.2018.g na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto: blagajnik-likvidator – 1 izvršitelj, obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za zapošljavanje donijelo odluku o konačnom izboru kandidata i izabralo:

VALENTINU KIRŠA

Svim ostalim kandidatima želimo zahvaliti na iskazanom interesu za radom u našoj ustanovi, te puno uspjeha u pronalaženju zaposlenja i daljnjem radu.

 

S poštovanjem,

RAVNATELJICA:

Irena Martak, prof.psiholog

Predstavljanje projekta “ZAŽELI” GDCK Vrbovec

Gradsko društvo Crvenog križa grada Vrbovca je 23. studenog 2018. u Hotelu “Bunčić” u Vrbovcu održalo predstavljanje projekta „Zaželi“-Program zapošljavanja žena na području Grada Vrbovca i okolnih općina Dubrava, Gradec, Farkaševac, Rakovec i Preseka.

Vrijednost projekta je 6.534. 137, 64 kune, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

 

zazeli vrbovec

Projektom će se zaposliti 33 teže zapošljive žene, koje će pružati pomoć u kući za 180 krajnjih korisnika, starijih i nemoćnih osoba, te završiti osposobljavanje za njegovateljice i prerađivačice začinskog i aromatičnog bilja.  Za potrebe projekta osigurane su higijenske potrepštine za kućanstva u kojima pružaju pomoć, a opremljene su biciklima, kosilicama, trimerima.

Obavezni partneri u projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Vrbovec u ime kojeg je na predstavljanju govorila ravnateljica Centra Irena Martak. Božica Jagoić Tukša pročelnica službe za opće poslove Grada Vrbovca istaknula je pomoć grada Vrbovca, a Sanja Prijatelj ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta govorila je o edukaciji žena za njegovateljice te prerađivačice začinskog i aromatičnog bilja.

U prezentaciji projekta sudjelovali i korisnici usluga: Zdenko Perković iz Brezina, Mirjana Bobanac iz Kostanja, Snježana Borak iz Vukšinca te Željka Nevistić jedna među ženama koje provode program.

 

 

zazeli vrbovec1

 

 

zazeli vrbovec2

 

 

 

Objava iz medija

Natječaj za zapošljavanje socijalnog radnika na neodređeno vrijeme

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

                   VRBOVEC

Klasa: 100-01/18-01/4

Urbroj:2192-10-01/01-18-5

Vrbovec, 29.10.2018.

 

 

Centar za socijalnu skrb Vrbovec, na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vrbovec, raspisuje

 N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

–  socijalni radnik – 1 izvršitelj uz probni rok od 3 mjeseca

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • jedna godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit ili potvrda o oslobađanju obveze polaganja stručnog ispita u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili da udovoljava uvjetima u skladu s člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17, 130/17.).
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Posebna znanja i sposobnosti:

 • položen vozački ispit B-kategorije,
 • poznavanje rada na računalu.

Mjesto rada: Vrbovec.

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis,
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
 • potvrdu HZMO-a o radnom stažu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • presliku vozačke dozvole,
 • dokaz o odobrenju za obavljanje socijalnog rada,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

 

Izjave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23, 10340 Vrbovec. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici www.czss-vrbovec.hr.

 

                                                                                                  Centar za socijalnu skrb

                                                                                                               Vrbovec

Natječaj za zapošljavanje računovodstvenog radnika na određeno vrijeme za rad na projektu „VRB SKRB“

Klasa:100-01/18-01/5

Urbroj:2192-10-01/01-18-5

Vrbovec, 14.11.2018.

 

 

 Centar za socijalnu skrb Vrbovec, na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vrbovec, raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za rad na projektu „VRB SKRB“ na radnom mjestu:

–  blagajnik-likvidator – 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • SSS ekonomskog usmjerenja,
 • jedna godina radnog iskustva u administrativnim i računovodstvenim poslovima,
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Posebna znanja i sposobnosti:

 • poznavanje rada na računalu.

Mjesto rada: Vrbovec.

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis,
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • potvrdu HZMO-a o radnom stažu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

 

Izjave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku 8 dana od objave natječaja pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici www.czss-vrbovec.hr.

 

                                                                                                  Centar za socijalnu skrb

                                                                                                               Vrbovec

 

Read more

Predstavljanje projekta POSUZ Centra za rehabilitaciju Stančić

Centar za rehabilitaciju Stančić dana 26. listopada 2018.g. u 10:00 sati u prostorijama Centra na adresi Zagrebačka 23, Stančić, 10 370 Dugo Selo, organizira uvodno predstavljanje projekta pod nazivom “Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici / POSUZ”.

Projekt je namijenjen poboljšanju infrastrukturnih i stručnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici na području Vrbovca, Dugog Sela i Jelkovca. Financiran je sredstvima EU u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” / “Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije-faza I” u vrijednosti od 8.555.460,70 HRK. Partneri u projektu su gradovi Vrbovec i Dugo Selo te Centri za socijalnu skrb Vrbovec i Dugo Selo.

 

Poziv na predstavljanje projekta POSUZ Centra za rehabilitaciju Stančić