Financijsko izvješće za 2017.godinu –  Prorac_za 2017. godinu

Plan nabave za 2018.g – PLAN NABAVE CZSS VRBOVEC 2018

Financijsko izvješće za 2018.godinu – Prorac_za_2018._godinu

Plan nabave za 2019.g. – PLAN NABAVE CZSS VRBOVEC 2019.

Financijsko izvješće za 2019.g. – Prorac za 2019. godinu

Plan nabave za 2020.g. – PLAN NABAVE CZSS VRBOVEC 2020.

Plan nabave za 2021.g. – PLAN NABAVE CZSS VRBOVEC 2021.

Financijsko izvješće za 2020.g. – Prorac za 2020. godinu

 

 

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), predstavnici Naručitelja, Centra za socijalnu skrb Vrbovec, objavljuju slijedeće izjave:

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Irena Martak

Izjava o postojanju sukoba interesa i integritetu Jelena Mucko

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Dragica Jendriš Pranjić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Slobodanka Jelača

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Ljiljana Petanjek

Izjava o nepostojanju sukoba interesa_Marijana Juršetić Kotarski

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Ana Kral Pranjić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Zlatko Herček

Izjava o nepostojanju skukoba interesa i integritetu Beatrica Petrak

Izjava o postojanju sukoba interesa i integritetu Nikolina Letić

Popis gospodarskih subjekata-sukob ineteresa