Financijsko izvješće za 2017.godinu

Plan nabave za 2018.godinu

Financijsko izvješće za 2018.godinu

Plan nabave za 2019.godinu

Financijsko izvješće za 2019.godinu

Plan nabave za 2020.godinu

Financijski plan za 2020.godinu

Plan nabave za 2021.godinu

Financijsko izvješće za 2020.godinu

Financijski plan za 2021.godinu

 

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), predstavnici Naručitelja, Centra za socijalnu skrb Vrbovec, objavljuju slijedeće izjave:

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Irena Martak

Izjava o postojanju sukoba interesa i integritetu Jelena Mucko

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Dragica Jendriš Pranjić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Slobodanka Jelača

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Ljiljana Petanjek

Izjava o nepostojanju sukoba interesa_Marijana Juršetić Kotarski

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Ana Kral Pranjić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Zlatko Herček

Izjava o nepostojanju skukoba interesa i integritetu Beatrica Petrak

Izjava o postojanju sukoba interesa i integritetu Nikolina Letić

Popis gospodarskih subjekata-sukob ineteresa