Objave internih akata Centra za socijalnu skrb Vrbovec 

Statut Centra za socijalnu skrb Vrbovec

Pravilnik o radu

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe zaštite djelatnika

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova

Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom

Pravilnik o upotrebi pečata i njihovom čuvanju

Pravilnik o unutarnjem nadzoru

Pravilnik o korištenju službenih automobila

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja naloga za službeni put