www.mdomsp.hr     Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

www.vrbovec.hr  Grad Vrbovec

www.opcina-dubrava.hr  Općina Dubrava

www.opcina-farkasevac.hr  Općina Farkaševac

www.gradec.hr   Općina Gradec

www.rakovec.hr Općina Rakovec

www.opcina-preseka.hr  Općina Preseka

www. Domzdravlja-zgz.hr  Dom zdravlja zagrebačke županije-Vrbovec

www.zagrebacka.policija.hr. Policijska postaja Vrbovec

www.hzz.hr  Hrvatski zavod  za zapošljavanje

www.czn.hr Caritasova kuća za smještaj starih i nemoćnih osoba Sv.Kamilo de Lellis Vrbovec

www.poliklinika-djeca.hr Poliklinika za djecu Grada Zagreba

www.ocgz.hr Obiteljski centar Zagreb

www.ombudsman.hr  Pučki pravobranitelj

www.dijete.hr  Pravobraniteljica za djecu

www.posi.hr  Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

www.prs.hr Pravobraniteljica za ravnopravnost  spolova

www.ljudskaprava.hr  Vladin ured za ljudska prava

www.uredzadroge.hr Ured za suzbijanje zlouporabe droga

www.hck.hr Hrvatski crveni križ

http://sudovi.pravosudje.hr/oksz/  Općinski sudovi

www.sudacka-mreza.hr  Prekršajni sud Vrbovec

www.porezna-uprava.hr Porezna uprava

www.czn.hr Caritas zagrebačke nadbiskupije

www.vcz.hr Volonterski centar Zagreb

www.samozastupanje.hr  Udruga za samozastupanje osoba s intelektualnim poteškoćama

www.dpp.hr  Centar za djecu,mlade i obitelj Modus

www.hrabritelefon.hr Hrabri telefon

www.babe.hr  Udruga b.a.b.e

www.duga-zagreb.hr Dom za djecu i odrasle  žrtve obiteljskog nasilja  Duga Zagreb

www.azkz.net  Autonomna ženska kuća Zagreb

www.zenskapomocsada.hr  Udruga Ženska pomoć sada

www.beskucnici.info/  Prihvatilišta u RH

www.udomiteljizadjecu.hr  Udruga udomitelja za djecu

www.udrugaroditeljakpk.hr  Udruga roditelja Korak po korak

www.huhiv.hr Udruga za suzbijanje spolno prenosivih bolesti

www.sjaj.hr  Udruga Sjaj

www.leri.hr Udruga Leri za pružanje ranih intervencija djeci s teškoćama u razvoju

www.vum.hr Vrbovečka udruga mladih

www.husr.hr  Hrvatska udruga socijalnih radnika

www.hksr.hr  Hrvatska komora socijalnih radnika

www.psihologija.hr Hrvatsko psihološko društvo

www.psiholoska-komora.hr/  Hrvatska psihološka komora