Centar za socijalnu skrb Vrbovec je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska ,a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Centar za socijalnu skrb nalazi se u samom centru Grada Vrbovca na adresi Trg Petra Zrinskog 23. U neposrednoj blizini naše ustanove je sjedište lokalne uprave kao i najvažnijih javnih i državnih službi.

Ravnateljica:
Irena Martak

Telefon:
01/2791-807
01/2791-886

Telefaks:
01/2791-259

Ravnatelj:
01/2791-259

OIB: 68238626105
e-mail: czssvrbovec@net.hr

Radno vrijeme Centra:     od 07.00 do 15.00 sati
Stanka za odmor:             od 10.00 do 10.30 sati

Radno vrijeme Prijemnog ureda:
Svaki radni dan: od 07.30 do 15.00 sati

Radno vrijeme Odjela za novčane naknade i odrasle osobe
Odjela za djecu , mlade i obitelj
Odjela za udomiteljstvo
Prijem stranaka:
Ponedjeljak:
od 7.30 do 10.00 sati
Utorak i četvrtak: od 7.30 do 14.30 sati
Rad na terenu:
Ponedjeljak :
od 11.00 do 15.00 sati
Srijeda i petak : od 07.00 do 15.00 sati

Dežurstvo: U slučaju kada je ugrožena sigurnost korisnika socijalne usluge se osiguravaju i izvan radnog vremena Centra. Centar za socijalnu skrb Vrbovec ima organizirano dežurstvo stručnog radnika koji izvan našeg radnog vremena , isključivo na poziv policije , sudjeluje u žurnim postupcima zaštite dobrobiti posebno osjetljivih korisnika.

Centar za socijalnu skrb Vrbovec osnovan je za područje Vrbovca i općina Farkaševac, Dubrava, Gradec, Preseka i Rakovec. Prema popisu stanovništva iz 2001 godine na području naše nadležnosti , ukupne veličine 521,68 km2. živi 29.178 stanovnika.

U teritorijalnom obuhvatu Grada Vrbovca nalazi se 42 naselja:
Banovo, Brčevec, Celine, Cerik, Cerje, Dijaneš, Donji Tkalec, Dulepska, Đivan, Gaj, Gornji Tkalec, Gostović, Grabernec, Graberšćak, Greda, Hruškvica, Konak, Krkač, Kućari, Lonjica, Lovrečka Varoš, Lovrečka Velika, Luka, Lukovo, Marenić, Martinska Ves, Naselje Stjepana Radića, Negovec, Novo Selo, Peskovec, Pirakovec, Podolec, Poljana, Poljanski Lug, Prilesje, Samoborec, Savska Cesta, Topolovec, Vrbovec, Vrbovečki Pavlovec, Vrhovec i Žunci.
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine na ovom području, veličine 159,05 km.2. živi 14.658 stanovnika, od kojih je 4.500 stanovnika nastanjeno u samom gradu Vrbovcu.

Općina Farkaševac, prema popisu stanovništva iz 2001.godine, imala je 2.102 stanovnika koji žive na području veličine 76,11 km.2.
Općinu čini 11 naselja:
Bolč, Brezine, Kabal, Mački, Donji Markovac,Farkaševac, Ivančani, Kabal, Mački, Majur,Prašćevac,Zvonik,Žabnica i Granice

Općina Dubrava po popisu stanovništva iz 2001.godine, imala je 5.478 stanovnika
Ovu općinu veličine 116,00 km.2 čini 27 naselja:
Bađinec,Brezje,Donji Marinkovac,Donji Vukšinac,Dubrava,Dubravski Markovac,Gornji Marinkovac, Gornji Vukšinac,Graberec, Habjanovac, Koritna, Kostanj,Kunđevac, Ladina,Mostari,Nova Kapela,Novaki,Paruževac, Pehardovac, Podlužan, Radulec, Stara Kapela,Svinjarec,Zetkan,Zgališće,Zvekovac,Žukovec.

Općina Rakovec, prema popisu stanovništva iz 2001.godine, imala je1350 stanovnika koji žive na području veličine 34,79 km2.
Općina ima 12 naselja:
Baničevec, Brezani, Dropčevec, Dvorišće, Goli Vrh, Hruškovec, Hudovo, Kolenica, Lipnica, Mlaka, Rakovec i Valetić.

Općina Gradec, prema popisu stanovništva iz 2001.godine, imala je 3.920 stanovnika raspoređenih u 20 naselja:
Buzadovac, Cugovec, Festinec, Fuka, Grabrić, Gradec, Gradečki Pavlovec, Haganj, Lubena, Mali Brezovec, Podjales, Pokasin, Potočec, Remetinec, Repinec, Salajci, Stari Glog, Tučenik, Veliki Brezovec i Zabrđe.
Ukupna površina općine je 88,85 km2.

Općina Preseka, prema popisu stanovništva iz 2001.godine, imala je 1670 stanovnika raspoređenih u 15 naselja:
Donja Velika, Gornja Velika, Gornjaki, Kamenica, Kraljev Vrh, Krušljevec, Ledina, Pogančec, Preseka, Slatina, Srednja Velika, Strmec, Šelovec, Vinkovec i Žabnjak.
Ukupna površina Oopćine Preseka je 46,28 km.2.

Centar za socijalnu skrbje javna ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.