Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/2013) Centar za socijalnu skrb Vrbovec omogućuje pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama.

 

Upiti u pisanom obliku mogu se podnijeti putem pošte, na adresu:

Centar za socijalnu skrb Vrbovec

Trg Petra Zrinskog 23

10340 Vrbovec

czssvrbovec@net.hr

 

Ili putem kontakt forme:

5 + 3 = ?