Nabava usluge čuvanja osoba i imovine

Klasa: 030-08/22-01/6

Urbroj: 2192-10-01/01-22-9

Vrbovec, 20.12.2022.

 

Naručitelj, Centar za socijalnu skrb Vrbovec, OIB:68238626105, na temelju članka 47. Statuta i članka 5. Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, KLASA:012-01/19-01/1, URBROJ:2192-10-01/01-20-4 od 02.06.2020., ravnateljica dana 20.12.2022.g. donosi:

 

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Javni naručitelj: Centar za socijalnu skrb Vrbovec, OIB: 68238626105.

Predmet jednostavne nabave za kojeg se donosi odluka o odabiru je USLUGA ČUVANJA IMOVINE I OSOBA

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi: BRADA D.O.O.

Cijena ponude bez PDV-a iznosi 79.000,00 HRK, iznos PDV-a 19.750,00 HRK, cijena ponuda sa PDV-om 98.750,00 HRK

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA

 

Centar za socijalnu skrb Vrbovec