Entries by Irena Martak

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave Nabava vozila u projektu “VrbSkrb” KK.08.1.3.03.0010.

KLASA: 406-01/22-01/2 URBROJ: 2192-10-01/01-22-3 Vrbovec, 04. srpnja 2022.     POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Za predmet nabave NABAVA VOZILA U PROJEKTU VrbSkrb (KK.08.1.3.03.0010)   NARUČITELJ: Centar za socijalnu skrb Vrbovec Trg Petra Zrinskog 23 10340 Vrbovec Broj telefona: 01 2791 807 Broj telefaksa: 01 2791 259 Email: czssvrbovec@net.hr OIB: 68238626105   KONTAKT OSOBA: Irena Martak, […]

Natječaj za zapošljavanje pravnika na neodređeno vrijeme

Centar za socijalnu skrb Vrbovec, na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vrbovec, raspisuje   N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto: –  PRAVNIK – 1 izvršitelj uz probni rok od 3 mjeseca Uvjeti: hrvatsko državljanstvo, VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni […]

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Vrbovec

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB                   VRBOVEC   Klasa: 100-01/22-01/6 Urbroj: 2192-10-01/01-22-2 Vrbovec, 17.5.2022. godine   Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 17/19), članka 319. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22) i članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Vrbovec, Upravno vijeće […]

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Vrbovec

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VRBOVEC Klasa: 100-01/22-01/5 Urbroj: 2192-10-01/01-22-2 Vrbovec, 23.2.2022. godine Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 17/19), članka 319. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22) i članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Vrbovec, Upravno vijeće Centra za socijalnu […]

Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem raspisanog javnog natječaja objavljenog dana 17.09.2021.g u Narodnim novinama RH broj 101/21 za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u sklopu mjere stjecanja prvog radnog iskustva/pripravništvo za radno mjesto socijalnog radnika – 1 izvršitelj, obavještavamo da je Povjerenstvo za zapošljavanje Centra za socijalnu skrb Vrbovec donijelo odluku o konačnom izboru kandidata i izabralo: MARTINA […]

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini

NN 103/2021 (24.9.2021.), NATJEČAJ – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Klasa: 230-01/21-04/2 Urbroj: 524-08-02-03/4-21-3 od 13. IX. 2021. (194) NATJEČAJ za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2021. godini. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava […]

Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem raspisanog javnog natječaja objavljenog dana 28.07.2021.g u Narodnim novinama RH broj 85/21, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto: socijalni radnik – 1 izvršitelj, obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za zapošljavanje donijelo odluku o konačnom izboru kandidata i izabralo:   JELENU TRBUS, diplomiranu socijalnu radnicu   Svim ostalim kandidatima želimo zahvaliti […]

Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem raspisanog javnog natječaja objavljenog dana 28.07.2021.g u Narodnim novinama RH broj 85/21, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto: blagajnik-likvidator – 1 izvršitelj, obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za zapošljavanje donijelo odluku o konačnom izboru kandidata i izabralo:   VALENTINU KIRŠA   Svim ostalim kandidatima želimo zahvaliti na iskazanom interesu za […]

Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem raspisanog javnog natječaja objavljenog dana 07.07.2021.g u Narodnim novinama RH broj 77/21, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto: socijalni radnik – 1 izvršitelj, obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za zapošljavanje donijelo odluku o konačnom izboru kandidata i izabralo:   NATAŠU SOKAČ HABIJANEC, magistru socijalnog rada   Svim ostalim kandidatima želimo […]